Com fer l’examen de filosofia a la selectivitat de Catalunya: pregunta per pregunta

DESCARREGA EL PDF AMB ELS RECURSOS

Lee esta entrada en castellano.

Com-fer-lexamen-de-selectivitat-de-filosofia-a-Catalunya

Teniu 90 minuts per fer un examen amb 5 preguntes. El primer que cal fer es triar l’opció. Un cop la tingueu, toca enfrontar-se a l’examen per parts:

  1. Llegiu el text sense presa.
  2.  Marqueu els conceptes importants amb “fosforito” i anoteu les idees relacionades que podeu aportar al desenvolupament de cada tema.
  3. Traieu una idea principal en una frase per a cada paràgraf del text.

Pregunta nº 1: IDEES I RELACIONS

Us demanen que exposeu les idees del text i com hi apareixen relacionades. No cometeu l’error d’enumerar les idees com si de donar els ingredients d’un pa de pessic es tractés.

Redacteu les idees de manera que s’entengui la manera com les unes es relacionen amb les altres.

Si: 

Sintetitzar les claus del text relacionant-les entre si d’un mode coherent.

No: 

Donar una llista amb guionets de totes les idees que surten del text o repetir literalment el text.

Puntuació: 2 punts.

Temps estimat: 10 minuts. 

Recursos per preparar-la

Pregunta nº 2: DEFINICIONS

Aquí heu de donar el significat de dos termes que apareixeran al text. Alguns de vosaltres dieu que us embusseu, que no sabeu definir. Si que en sabeu! Penseu en la paraula que us demanen. Què és, per exemple, la “raó” per Plató? Si recordeu que és una facultat i que amb aquesta facultat Plató defensa que es pot conèixer el Món de les Idees, poseu tot això i ja teniu la definició: facultat que permet l’accés al coneixement del Món de les Idees. Fet!

Si: 

Fer servir terminologia filosòfica i adequar-se al nombre de paraules requerit (entre 5 i 15, depenent de la convocatòria).

No: 

Incloure el terme a definir a dins de la definició. Començar amb el típic “Segons Plató […]”. No és necessari, no gasteu paraules!

Puntuació: 1 punt.

Temps estimat: 5 minuts. 

Recursos per preparar-la

Pregunta nº 3: EXPLICAR FRASE

És la pregunta estrella, la que més puntua: estem a la pregunta 3 i val 3 punts. Us demanen que expliqueu el significat en el text d’una frase. Com heu de respondre? Seguiu aquesta estructura:

  1. Mencioneu la frase i expliqueu-la: entre cometes i, si és molt llarga, afegiu al mig uns claudàtors amb punts suspensius al mig. D’aquesta manera només haureu d’escriure el principi i el final. Expliqueu què vol dir el filòsof amb aquesta frase en unes 5 línies aproximadament: per què considereu que fa aquesta afirmació?
  2. Teoria relacionada: ara ve la part més crítica. Heu de seleccionar el “tros” de teoria del filòsof que és necessari per a entendre la frase que us han posat. Aquí si heu d’exposar – d’una manera coherent, clara i amb argumentació rigorosa – la part de la teoria del filòsof que està relacionada amb la frase. No tota la teoria!
  3. Reprendre la frase i finalitzar: no perdeu de vista que tota la teoria que heu exposat es per tal de justificar el motiu pel qual l’autor diu la frase que diu. Un cop hàgiu acabat d’exposar la teoria, repreneu la frase per posar-li el fermall d’or. Una cosa així com: “Per tant, tenint en compte allò que s’ha dit anteriorment (aquí podeu enumerar algun aspecte) queda clar que per a l’autor (i aquí heu d’afegir la frase que heu comentat). D’aquesta manera, justifiqueu per què heu escollit explicar el tros de teoria que heu explicat i no un altre.

Si:

LLuir-se fent servir terminologia filosòfica, exposició sintètica i crítica d’idees i arguments, menció de la frase al principi i al final de la pregunta, us de claudàtors per no haver d’escriure la frase sencera. Així:  “Principi de la frase […] final de la frase”.

No: 

Explicar tota la teoria (encara que et sàpigues perfectes els apunts del teu profe) d’una manera acrítica i sense seleccionar la informació.

Puntuació: 3 punts.

Temps estimat: 25 minuts.  

Recursos per preparar-la

Pregunta nº 4: COMPARACIONS

En aquesta pregunta us demanaran que compareu un àmbit o concepte d’un filòsof amb el d’altre.

  1. Identifiqueu quin concepte o àmbit us demanen que compareu: si us pregunten per la concepció de la naturalesa humana en Plató, estarem parlant d’antropologia, per tant no caldrà parlar de tota la filosofia de Plató, tot i que potser necessiteu fer alguna referència a altes àmbits. Heu de ser precisos: si us demanen per un àmbit, no intenteu “enchufar” tota la teoria de l’autor.
  2. Ordre i seqüenciació: alguns de vosaltres preferiu explicar primer tot el que diu un dels autors i, a continuació, desenvolupeu l’altre. És una opció vàlida, però a mi em sembla que queda molt més professional – i sobretot, més crític- fer una exposició punt per punt que deixi palès un contrast entre ambdós autors. Per exemple, si estem comparant l’epistemologia platònica amb la cartesiana, podem fer referència al paper que cadascun dels filòsofs atorga a la raó. (“Per Plató la raó …., per altra banda Descartes considera que la raó…).

Si: 

Estructuració de la comparació en apartats (paper de la raó, vies d’accés al coneixement) i contrast, punt per punt, intercalant autors (“Per Plató…, per Descartes), o bé explicar primer un autor i després l’altre. Explicitació de l’àmbit filosòfic pel qual sens està demanant, ús de terminologia filosòfica.

No: 

“Batiburrillo” desordenat, explicació de tota la teoria de l’autor sense centrar-se en l’àmbit seleccionat, generalitats, repetició de conceptes.

Puntuació: 2 punts.

Temps estimat: 20 minuts.  

Recursos per preparar-la

Pregunta nº 5: OPINIÓ

Sempre dic que per als profes de filo – o almenys per a mi! – la pregunta 5 és un pastisset perquè aquí us convertiu en veritables filòsofs. Aquí se us demana que doneu la vostra opinió crítica sobre un tema. Us posaran una frase que pot ser del filòsof o també pot ser una afirmació relacionada amb allò que diu aquell filòsof. Heu de posicionar-vos a favor o en contra, però ull! Abans haureu d’explicar perquè l’autor diu el que diu: per què afirma això? No cometeu l’error de no explicar-ho, us baixaran punts! Reconec que jo, si us deixeu aquesta part, faig “zas!” i em carrego un punt sencer.

Part I:

Expliqueu perquè el filòsof diu el que diu en aquesta frase. No ha d’ocupar-vos més de 4 o 5 línies. Simplement, deixeu constància de que compreneu i sabeu situar l’afirmació del filòsof en el context de la seva proposta filosòfica.

Part II:

Posicioneu-vos, ara si toca donar la vostra opinió. Podeu posicionar-vos a favor i llavors heu d’aportar arguments i exemples que recolzin les vostres tesis. En cas que us posicioneu en contra d’ allò que diu l’autor, necessitareu contraarguments i contraexemples que mostrin que la tesi de l’autor és incorrecta. De vegades pregunteu si és possible dir que esteu d’acord amb l’autor només en part, però que hi ha algunes coses que no us acaben de convèncer. També és correcte! A filosofia podeu afirmar el que vulgueu sempre que estigui ben argumentat.

Si:

Aportació d’arguments originals, creatius i de collita pròpia, us de terminologia filosòfica, referència a altres filòsofs / autors / científics  / personatges d’actualitat / experiments socials que serveixin com a motiu de discussió d’alguna de les tesis dels filòsofs de la sele.

No: 

Posicionar-se a favor i limitar-se a repetir el que diu el propi autor sobre el tema. Quin avorriment pel profe llegir això i què fàcil copiar-vos del filòsof! No sigueu cutres! Sigueu filòsofs! Oblidar-se de la part I de la resposta i començar directament amb un “Si/no hi estic d’acord…”.

Puntuació: 2 punts.

Temps estimat: 20 minuts. 

Recursos per preparar-la

RECURSOS

¿Te ha resultado útil esta entrada?